Želite postati distributer?

info@reduxi.eu +386 40 352 322

O sistemu Reduxi

KONIČNA PORABA ENERGIJE OGROŽA STABILNOST ELEKTRIČNEGA OMREŽJA

Naraščajoča poraba električne energije predstavlja resne izzive in ovire tako za dobavitelje kot tudi za končne odjemalce električne energije. Elektroenergetska infrastruktura je zastarela, zaradi tega je potrebe po energiji v času konic nemogoče zadovoljiti. Iz dneva v dan narašča število električnih vozil, toplotnih črpalk in drugih naprav, ki potrebujejo električno energijo. Dobavitelji električne energije vedno težje zagotavljajo zanesljivo oskrbo z električno energijo v času konic. Odjemalci pa se soočajo s čedalje večjimi stroški rabe energije.

INOVATIVNA TEHNOLOŠKA REŠITEV REDUXI SPREMINJA NAČIN RABE ENERGIJE

Reduxi je EMS platforma za nadzor in upravljanje energije. Spreminja način kako, kje in kdaj se energija generira, distribuira, porablja in shranjuje. S tem pristopom rešuje težave s konično porabo in povečuje energetsko učinkovitost v terciarnih stavbah, industrijskih prostorih in gospodinjstvih. Sistem Reduxi s pomočjo naprednih algoritmov avtomatizirano zbira in analizira podatke o porabi energije in stremi k optimizaciji rabe energije. Rezultat je uravnotežena obremenitev omrežja – dobaviteljem prinaša stabilno omrežje, odjemalcem pa nižje stroške.

BREZPLAČNO SPREMLJAJTE PORABO ELEKTRIČNE ENERGIJE IN ZNIŽAJTE STROŠKE

Ob nakupu sistema Reduxi vam kar 1 leto zagotavljamo brezplačno uporabo aplikacije za spremljanje in nadzor rabe energije. Prevzemite nadzor nad stroški. Uporabite Reduxi.

FLEKSIBILNO SODELOVANJE ZA ZANESLJIVO IN CENOVNO DOSTOPNO ENERGIJO

Reduxi je inovativen sistem, ki ohranjanja stabilnost električnega omrežja in zagotavlja zanesljivo oskrbo odjemalcev po modelu agregacije. Na svoji platformi povezuje proizvajalce, dobavitelje in odjemalce električne energije v zanesljiv energetski ekosistem, ki krepi vlogo zelene energije. Zmožnost sistema Reduxi, da napove proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in prilagoditev odjemalcev potrebam omrežja, povečuje energetsko učinkovitost ter znižuje tako porabo kot stroške energije.

Prednosti | Kako deluje | Zgodba Reduxija