Negativne_cene_elektricne_energije_razlogi_in_resitve_reduxi

Želite postati distributer?

info@reduxi.eu +386 40 352 322
31.Jul.2023

Negativne cene električne energije: Razlogi, posledice in vloga Reduxi EMS

V zadnjem času se veliko govori o negativnih cenah električne energije, s katerimi se soočajo Evropske države, med njimi je tudi Slovenija dosegla negativne vrednosti. V tem blogu bomo raziskali, zakaj pride do pojava negativnih cen, kakšne so posledice in ali obstajajo rešitve za učinkovito prilagajanje novonastalim razmeram.  

Zakaj prihaja do negativnih cen električne energije? 

Negativne cene električne energije se običajno pojavijo v obdobjih, ko je ponudba električne energije presegla povpraševanje. Obstajajo različni razlogi, ki lahko vodijo do tega: 

1. Presežek obnovljivih virov energije: V državah z veliko količino obnovljivih virov, kot so vetrne ali sončne elektrarne, se lahko ob določenih ugodnih vremenskih pogojih proizvede več električne energije, kot jo potrebujejo odjemalci. Ker pa proizvodnja energije iz obnovljivih virov ni vedno konstantna, se občasno zgodi, da pride do presežka energije, kar vodi v negativne cene. 

2. Pomanjkanje infrastrukture za shranjevanje: V nekaterih primerih se presežek električne energije ne more shraniti ali preusmeriti na druge porabnike in posledično pride do zasičenosti trga in negativnih cen. 

3. Prekinitev omrežja: V redkih primerih se lahko zgodi, da pride do izrednih razmer, kot so izpadi v električnem omrežju, in proizvodnja električne energije preseže povpraševanje. 

Posledice negativnih cen električne energije: 

Negativne cene lahko povzročajo več izzivov za energetski sektor in gospodinjstva: 

1. Finančna izguba: Proizvajalci električne energije imajo lahko manjši dohodek saj se v času negativnih cen proizvodnja električne energije šteje v breme in ne prihodek.  

2. Obremenitev omrežja: Presežek električne energije lahko obremenjuje električna omrežja, kar lahko povzroči nestabilnost in izpade. 

3. Izguba konkurenčnosti konvencionalnih virov: Negativne cene električne energije lahko konvencionalne proizvajalce naredijo manj konkurenčne v primerjavi z obnovljivimi viri energije. 

 

Vloga Reduxi EMS pri prilagajanju negativnim cenam: 

Reduxi EMS je napreden sistem za upravljanje energije, ki se med drugim povezuje tudi s trgom električne energije, sončnimi elektrarnami in hranilniki energije. Ta sistem lahko aktivno in samodejno prilagodi uporabnikovo porabo ali proizvodnjo energije v času negativnih cen električne energije. Njegove glavne prednosti so: 

1. Optimizacija porabe: Reduxi EMS lahko spremlja tržne cene električne energije in avtomatsko prilagaja porabo glede na trenutne razmere na trgu. To pomeni, da lahko porabniki izkoristijo nizke ali celo negativne cene, tako da porabijo več energije v času, ko je cena nizka. 

2. Upravljanje proizvodnje iz obnovljivih virov: Reduxi EMS omogoča proizvajalcem obnovljive energije, na primer lastnikom sončnih elektrarn, da učinkovito usklajujejo proizvodnjo z nihanji v ponudbi in povpraševanju. V času negativnih cen lahko sistem samodejno usmeri proizvodnjo energije v hranilnik energije ali alternativno rabo, da se prepreči prekomerno proizvodnjo. Lahko pa tudi omeji delovanje sončne elektrarne. 

3. Upravljanje hranilnikov energije: Reduxi EMS omogoča učinkovito upravljanje hranilnikov energije tako, da v času negativnih cen energije shranjuje električno energijo, ki se lahko uporabi, ko so cene ponovno pozitivne. 

4. Prožnost omrežja: Sistem lahko deluje v skladu s potrebami omrežja, s čimer se zmanjša obremenitev in tveganje za izpade. 

 

Rešitve za prihodnost: 

Za učinkovito spopadanje z nihanjem cen električne energije ali celo z negativnimi cenami, je pomembno, da se osredotočimo na učinkovite mehanizme shranjevanja in preusmerjanja presežne energije. Napredna in inovativna rešitev Reduxi EMS ter uporaba hranilnikov energije, lahko pripomoreta k izravnavi nihanj na trgu  električne energije in k stabilnejši oskrbi z energijo. 

 

Zaključek: 

Negativne cene električne energije so izziv za energetski sektor, vendar ponujajo tudi priložnost za učinkovito izkoriščanje obnovljivih virov in optimizacijo porabe energije. S pomočjo naprednih tehnologij, kot je Reduxi EMS, lahko aktivno in samodejno prilagajamo porabo in proizvodnjo električne energije, kar pripomore k bolj trajnostni in učinkoviti energetski prihodnosti.