Želite postati distributer?

info@reduxi.eu +386 40 352 322
11.Apr.2023

Električno omrežje je na robu zmogljivosti - kako Reduxi rešuje izzive rastoče porabe energije

Električno omrežje je na robu zmogljivosti

Samoumevno se nam zdi, da ko pritisnemo stikalo, se bo prižgala luč, saj imamo zanesljivo in stabilno oskrbo električne energije.  


Toda z naraščanjem povpraševanja po električni energiji in vse večji porabi ter na drugi strani z naraščanjem deleža priključenih razpršenih obnovljivih virov energije (sončne elektrarne, male hidroelektrarne, vetrne elektrarne) povzročamo neravnovesje v elektroenergetskem sistemu. 

 

Kaj pomeni prožnost elektroenergetskega sistema? 

Prožnost elektroenergetskega sistema je njegova zmožnost prilagoditve proizvodnje in odjema električne energije za zagotovitev zanesljivega obratovanja in zanesljive oskrbe z energijo.  


Prilagodljivost na strani končnih odjemalcev je ključna za omogočanje integracije velikih deležev spremenljivih obnovljivih virov energije in boljšega usklajevanja med porabo ter ponudbo. 


V preteklosti so se dobavitelji električne energije in elektro distribucijska podjetja osredotočala na zagotavljanje električne energije, ki bo uravnavala povpraševanje ter ponudbo in nato zadostovala dobavi ter se prilagajala realizaciji oz. ravni porabe električne energije. Z  naraščanjem deleža spremenljivih razpršenih obnovljivih virov energije v omrežje (sončne elektrarne, male hidroelektrarne, vetrne elektrarne) vnašamo v elektroenergetski sistem dodatne zahteve po prožnosti. Na drugi strani pa na skokovit porast porabe električne energije vpliva tudi porast števila električnih vozil (EV) in toplotnih črpalk.  

Vendar električna omrežja niso bila zgrajena za tako velike električne obremenitve in zmogljivost omrežja je omejena. Razširitev in posodobitev omrežja za večje obremenitve bi zahtevala veliko investicij in časa, da bi sledili vsem spremembam in potrebam, ki se dogajajo. 

 

KAKO LAHKO PRISPEVAMO K VEČJI ZANESLJIVOSTI OSKRBE Z ELEKTRIKO? 

Tudi končni odjemalec lahko na strani odjema in proizvodnje vpliva na prožnost s sistemom za nadzor in upravljanje z energijo – Reduxi. Reduxi spreminja način kako, kje in kdaj se energija proizvaja, distribuira, porablja in shranjuje.  

Reduxi je krmilnik, na katerega povežemo sončno elektrarno, toplotno črpalko, hranilnik električne energije in električno polnilnico za električni avto ter na podlagi naprednih algoritmov krmili med proizvodnjo in porabo električne energije. Namesto uporabnika izbere najcenejšo pot izrabe električne energije in stremi k najvišji samooskrbi. 

 

Zakaj potrebujem Reduxi, če ima sončna elektrarna svojo platformo za spremljanje?

Reduxi je sistem za celovito upravljanje proizvodnje, porabe in shranjevanje energije sončne elektrarne ter optimizacijo njenega delovanja. Kljub temu, da imate platformo za spremljanje delovanja sončne elektrarne, pa le-ta ne omogoča dodatnih funkcionalnosti, ki so ključne za doseganje najboljše možne energetske učinkovitosti. Npr. Reduxi omeji trenutno proizvodnjo sončne elektrarne glede na trenutno lastno porabo objekta in omejitve izvoza proizvodnje električne energije v distribucijsko omrežje, ter tako dodatno ne obremenjujemo preobremenjenega omrežja. Poleg tega Reduxi upravlja s presežno energijo, ki jo shranjuje v hranilnikih energije in prilagodi shranjevanje, kar pomeni boljše upravljanje z viški električne energije. Reduxi omogoča spremljanje porabe energije v realnem času ter prilagaja odjem in presežke energije glede na stanje v omrežju. Ker pa Reduxi lahko povežete z vsemi napravami (obračunski števec SODO, sončna elektrarna, toplotna črpalka, hranilnik energije in električna polnilnica), lahko upravljate in prilagajate z napravami med seboj z eno samo aplikacijo. 

 

Kako Reduxi upravlja s hranilnikom električne energije? 

S hranilniki energije se prilagajamo in shranjujemo viške električne energije, ki jo proizvede sončna elektrarna ter energijo porabljamo, ko imamo primanjkljaj oz. ko proizvodnja ne zadosti porabi. Z uporabo pametnih strategij in hranilnika električne energije lahko z Reduxi zmanjšate ter izravnate tudi konične obremenitve vašega objekta. 
Reduxi krmili med proizvodnjo in porabo ter namesto vas izbere najbolj optimalen in najbolj varčen scenarij.

 

Ali lahko Reduxi upravlja z električno polnilnico? 

Električna vozila morajo biti dovolj napolnjena do odhoda, da zadostijo potrebam voznikov po mobilnosti. Reduxi polnjenje električnega avtomobila prilagodi glede na zunanje dejavnike, kot so cenovni bloki oz. dinamične tarife, da se polnjenje preusmeri na obdobja z nižjimi cenami ali pa porablja shranjeno energijo, v kolikor imate hranilnik energije. Način pametnega polnjenja je ključnega pomena za zagotovitev, da so konične obremenitve čim manjše, ne da bi to vplivalo na udobje uporabe. 


Z uporabo pametnih strategij polnjenja za polnjenje električnih vozil v poslovnih stavbah in na javnih mestih je mogoče zmanjšati in izravnati konične obremenitve, pri tem pa za polnjenje porabljati energijo, ki jo proizvede sončna elektrarna.  


 Kaj se zgodi, ko Reduxi upravlja s toplotno črpalko? 

Tudi toplotni črpalki Reduxi lahko prilagaja delovanje glede na dinamično obračunavanje cen električne energije. Dobro toplotno izolirane zgradbe lahko vzdržujejo temperaturo več ur, kar pomeni, da se toplotna črpalka lahko izklopi med konicami in njihovo obremenitev prenesemo na čas izven časa koničnih tarif. 

 

Kaj pa v primeru, da nimamo nobene od omenjenih naprav (sončne elektrarne, toplotne črpalke, električne polnilnice za avto in hranilnika baterije)? Je uporaba Reduxija smiselna? 

Dinamično obračunavanje cen električne energije spodbuja odjemalce k varčni rabi naprav, ki so veliki porabniki električne energije. To pomeni, da z uporabo Reduxija, le-ta namesto vas skrbi in upošteva cenovne bloke, v katerih je smiselno delovanje in poraba električne energije; torej izbere čas, ko so cene nižje (med visoko proizvodnjo in nizkim povpraševanjem).  
 
Uravnotežena poraba odjemalcev in izogibanje konicam posledično pripomore k zmanjševanju preobremenjenosti omrežja, zato je sistem Reduxi kot pametni upravljalec z energijo pravi korak k spodbujanju pametne rabe energije iz obnovljivih virov kot tudi rabe iz elektroenergetskih sistemov. 

Ne oklevajte in postanite uporabnik Reduxija že danes.

Želite postati naš partner? Pišite nam!